Model 3PL i jego znaczenie w obsłudze sklepów internetowych

Czytaj Dalej

Może się zdarzyć, że magazyn, jakim dysponujemy w sprzedaży internetowej, przestaje nam wystarczać. Jeżeli tak jest, to znaczy, że nasz e-biznes się rozwija i wymaga obecnie czasu, aby podjąć decyzje co dalej. Szukać nowego, większego miejsca na magazyn? Być może zatrudnić jeszcze kogoś do jego obsługi? Czy może jednak zlecić tę część naszej działalności zewnętrznemu operatorowi. Tę czynność określa się outsourcingiem, czyli wydzieleniem części realizowanych zadań w ramach własnej firmy i przekazanie ich zewnętrznemu podmiotowi. Najczęściej będzie on nazywany centrum logistycznym, fulfillmentowym lub jako model 3PL (z ang. third-party logistics). Jeżeli te dwa pierwsze pojęcia są znane, to warto bliżej przyjrzeć się tej ostatniej nazwie, ponieważ jej geneza oraz funkcjonowanie bardzo ciekawie opisuje to, czym jest obsługa sklepów internetowych.

Model 3PL – zewnętrzny operator

Zanim omówimy czym jest model 3PL, warto przypomnieć na czym polega działalność zewnętrznego operatora. Najkrócej rzecz ujmując obsługa ta zajmuje się prowadzeniem magazynu, przechowywaniem towaru i przygotowaniem go do przesyłki, następnie wysyłką i odbiorem zwrotów.

W literaturze na ten temat znajdziemy informacje, że aby dobrze prowadzić swój biznes, trzeba się nieustannie rozwijać. Wiąże się to z poszerzaniem asortymentu, utrzymywaniem uwagi stałych klientów i zdobywaniem nowych. Nie można zapomnieć o skutecznym marketingu, sprawnej obsłudze, ale także, a właściwie przede wszystkim procesy logistyczne muszą być uporządkowane. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ten element e-biznesu w dużym stopniu decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. I albo samemu zajmujesz się tym segmentem z niewielką pomocą firm kurierskich, albo kwestie logistyczne (od zewnętrznego magazynu, po wysyłkę towaru oraz przyjmowanie reklamacji i zwrotów) przekazujesz zewnętrznemu podmiotowi. Jeżeli ten drugi element wchodzi w rachubę, to i tak zanim podejmie się decyzję, trzeba rozważyć kilka kwestii. Przede wszystkim sprawdzić koszty magazynowania, zaopatrzenia i dystrybucji oraz koszty związane z pracownikami, odpowiedzialnymi za te procesy.

Model 3PL – logistyka firm trzecich

Są to podstawowe informacje, które znajdziemy w każdym artykule, poświęconym tej tematyce. Wspomniany model 3PL, znany również pod nazwą logistyki firm trzecich definiuje przekazanie zewnętrznemu operatorowi część swoich działań w następujący sposób – jeżeli działalność firmy nie koncentruje się na logistyce, czyli ten obszar nie jest głównym segmentem działalności, a koszty logistyki są spore, to firmie opłaca się zatrudnienie trzeciego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za ten obszar.

Szczupłe zarządzanie – co to jest?

Co ciekawe – pojęcie 3PL, z którym możemy się zetknąć czasami w uproszczonej wersji, swoją ideę czerpie z innego modelu, a mianowicie szczupłego zarządzania, które zrewolucjonizowało po II wojnie światowej sektor motoryzacyjny w Japonii. Opierał się on na czterech filarach – elastyczności, wysokiej jakości, eliminowaniu marnotrawstwa i nieustannym doskonaleniu. Dzięki tym założeniom okazało się, że wydajność pracy w Toyocie była najwyższa w porównaniu z trzema innymi konkurencyjnymi firmami, zlokalizowanymi w USA, Szwecji i w Niemczech. Wyniki tych badań przedłożono pod koniec lat 70-tych XX wieku w jednym z branżowych czasopism. Jako, że autorami tego artykuły byli menadżerowie Toyoty, zaczęto badać ten model w innych środowiskach, niezależnych od japońskiej firmy. W latach 90-tych XX wieku przedstawiono efekty badań. Sprawdzono wtedy 70 firm dla porównania, które swoje siedziby miały w USA i Europie. Po raz kolejny okazało się, że Toyota produkuje wysokiej jakości auta, ale zużywa znacznie mniej zasobów niż jej konkurenci.

Reakcja na popyt i eliminacja błędów

I wtedy właśnie wyodrębniono dwie główne przyczyny, które stały za tym sukcesem. Pierwszym z nich był efekt produkowania tylko tego na co był popyt i tylko w potrzebnych ilościach. Drugim natomiast działaniem, które miało wpływ na ich efekty, było takie zaplanowanie produkcji, by wykrywało ono i eliminowało zarazem błędy i odstępstwa od przyjętych standardów. Innymi słowy model ten przestawił się z produkcji masowej, co pozwoliło zmniejszyć o połowę – wysiłek pracowników, przestrzeń produkcyjną, inwestycję w narzędzia oraz pracę inżynierów nad nowymi rozwiązaniami.

Co stanowi wartość dla klienta

Dla interesującego nas tutaj zagadnienia obsługi e-sklepów i podjęcia decyzji, czy ten obszar przekazać zewnętrznemu operatorowi, niezwykle ciekawe będą niektóre zasady, jakie wynikają ze szczupłego zarządzania. Jedną z nich jest określenie tego, co klient w usłudze lub produkcie uznaje za wartość. Jeżeli będziemy tego pewni, to po pierwsze wyeliminujemy czynności, które w żaden sposób dla klienta nie mają wartości. Te czynności, które na tym się skupiają, a nie na tym, co ma wartość dla klienta, określa się marnotrawstwem. A więc z wielu istotnych cech naszego biznesu musimy wyselekcjonować te, które realnie mają znaczenie dla osoby, interesującej się naszym produktem. Może to być cena i wygląd lub dostępność i terminowość dostarczenia itd., itp.

Innym, ważnym czynnikiem jest eliminacja czynności, które od momentu zamówienia produktu do chwili, kiedy klient otrzymuje towar, nie dodają wartości temu procesowi. W związku z tym, że od momentu otrzymania zamówienia, po wysyłkę, trzeba podjąć wiele powiązanych ze sobą czynności i działań, te z nich, które nie będą odbierane w końcowym efekcie przez klienta, jako wartość, nie powinny być realizowane.

7 typów marnotrawstwa

Dzięki temu powstało 7 typów marnotrawstwa, które zostały uzupełnione o jeszcze jeden w chwili, kiedy model ten rozpowszechnił się w usługach. Należą do nich: nadprodukcja, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierne zapasy, wady, nadmierne przetwarzanie i ostatni – niewykorzystany potencjał pracowników. Każdy z tych typów jesteśmy w stanie pokazać w prowadzeniu e-biznesu. Bo to tutaj właśnie podejmowana jest decyzja, czy usługi logistyczne przekazać zewnętrznemu operatorowi. Wspomniany wcześniej model 3PL, wywodzący się od pojęcia szczupłego zarządzania w sposób chyba najpełniejszy pokazuje w jaki sposób dobrze ocenić możliwości swojego e-sklepu pod tym kątem. Innymi słowy w idealny sposób pokazuje, co to znaczy optymalizacja kosztów naszego e-biznesu. Operator zewnętrzny, usługa fulfillment, czy firma 3PL jest w stanie nam to zagwarantować, eliminując tym samym nadmierny lub zbędny wysiłek fizyczny pracownika, co jest najczęściej elementem niewłaściwej organizacji pracy. Pozbędziemy się też dłuższych okresów bezczynności, np. wtedy, kiedy zamówień nie ma zbyt wiele. Zewnętrzny operator bez problemu sobie z tym poradzi, ponieważ jego usługi dotyczą nie tylko naszego e-sklepu, ale wielu podmiotów i brak chwilowych zamówień w jednej branży, którą obsługuje nie będzie miało wpływu na jego pracę, ponieważ będzie zajmował się w tym czasie obsługą innych zamówień.

Korzyści szczupłego zarządzania

I tutaj przechodzimy do korzyści, które wynikają ze szczupłego zarządzania, stosowanego przez zewnętrznych operatorów. Przy czym należy zaznaczyć, że korzyści te dotyczą e-sklepu. Możemy zatem śmiało uznać, że będą one polegały na ograniczeniu kosztów zarządzania firmą, zwiększy się elastyczność, a tym samym szybkie dostosowanie się do popytu. Na przykład klienci zaczną większą uwagę zwracać na ekologiczne wypełnienia przesyłek. Dla kogoś kto prowadzi e-sklep będzie to inwestycja, która być może zwróci się za jakiś czas, w zależności od popytu na produkt, oferowany przez nasz e-biznes. Dla operatora logistycznego inwestycja w ekologiczne wypełnienia, pozwala na obsługę wszystkich swoich partnerów biznesowych. Zatem skala wykorzystania tego rozwiązania zupełnie inaczej się rozkłada. Innymi korzyściami są na przykład poprawa jakości świadczonych usług, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Jak wybrać operatora 3PL

Jak zatem wybrać operatora 3PL? Wydaje się, że trzeba mieć na uwadze co najmniej cztery zagadnienia. Są to cena, czyli stawka, jaką zewnętrzny operator pobiera w zależności od rodzaju towaru, sposobu wysyłki i miejsca docelowego. Drugim aspektem jest ocena jego zdolności w sytuacji, kiedy nasz e-biznes będzie poszerzał swoje działania. Niewątpliwie warto przyjrzeć się, z jakiej technologii korzysta operator, dążąc do automatyzacji procesów, związanych z magazynowaniem i przygotowaniem oraz wysyłką zamówień. Ostatnim punktem byłaby jego reputacja, tzn., jak jest postrzegany na rynku.

Rzecz jasna, zwracając uwagę na optymalizację kosztów, możemy mieć wrażenie, że liczą się jedynie korzyści finansowe, jakie e-biznes będzie miał z wyboru firmy 3PL. Są one ważne, ale na tym samym poziomie trzeba brać pod uwagę wszystkie wymienione wyżej aspekty. Bo to od nich zależeć będzie rozwój naszego przedsięwzięcia.

Inne modele

Pisząc o modelu logistycznym 3PL, warto wiedzieć, że jest ich zdecydowanie więcej, chociaż to właśnie opisywana tutaj forma partnerstwa najlepiej sprawdza się w relacjach e-sklep – operator logistyczny. Dlatego koniecznie trzeba dodać, że w tym obszarze mamy do czynienia również z:

  • 1PL, gdzie przedmiotem outsourcingu jest transport. Czyli to zewnętrzna firma zajmuje się przewozem towaru, ale zleceniodawca ma kontrolę nad magazynem
  • 2PL, gdzie operator odpowiedzialny jest za transport i magazyn, ale zleceniodawca zarządza organizacją transportu
  • 3PL, czyli interesujący nas model, w którym operator zajmuje się transportem, magazynem i zarządza tymi procesami
  • 4PL, gdzie operatorzy nie zajmują się infrastrukturą logistyczną. Dostarczają systemy IT, przeprowadzają transakcje i nadzorują działalność dostawców usług
  • 5PL, gdzie operator odpowiada za kompletną integrację usług, które świadczy, odpowiadając za planowanie, organizację oraz wdrażanie. Innymi słowy dąży maksymalnej efektywności i elastyczności.

Koniecznie trzeba tutaj dodać, że w modelu 3PL możemy mieć do czynienia również wtedy, kiedy operator posiada własną flotę transportową. W praktyce jednak najczęściej, 3PL sprowadza się do zarządzania tym procesem, czyli, że transportem zajmuje się zewnętrzny wykonawca, czyli mówiąc najprościej – firmy kurierskie.

Zapraszamy do kontaktu

Parking Paczek ma doświadczenie w zakresie obsługi e-sklepów, jak i każdej innej formy biznesowej, wymagającej magazynowania towaru, odpowiednim przygotowaniem i wysyłką jak i przyjmowaniem zwrotów i reklamacji. Posiadamy doświadczony i wykwalifikowany zespół osób, którzy na co dzień zajmują się tymi sprawami. Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania. Z nami e-handel będzie prostszy i przyjemniejszy.

KONTAKT

Zapraszamy do rozmowy.

Biuro Warszawa

ul. Rozłucka 16/13
04-020 Warszawa
Telefon : +48 500 668 383
Mail: adrian@parkingpaczek.pl

Magazyn e-commerce

Przyczyna Dolna 1
67-400 Wschowa
Telefon : +48 505 679 562
Mail: kontakt@parkingpaczek.pl


Wiadomość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w związku z Polityką prywatności

Poradnik ecommerce

E-commerce krok po kroku

Wszystkie badania wskazują, że wartość rynku handlu internetowego w Polsce rośnie z roku na rok. Można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wzros..

Czytaj więcej..

Model 3PL i jego znaczenie w obsłudze sklepów internetowych

Może się zdarzyć, że magazyn, jakim dysponujemy w sprzedaży internetowej, przestaje nam wystarczać. Jeżeli tak jest, to znaczy, że nasz e-biznes się r..

Czytaj więcej..

Fulfillment w międzynarodowej sprzedaży

Nie jest tajemnicą, że e-commerce świetnie sobie radzi w sprzedaży międzynarodowej. Dla osoby, która zamawia produkt z Niemiec, Norwegii, czy Holandii..

Czytaj więcej..

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close